Press kit

Slike koje se nalaze na ovoj stranici možete koristiti za ilustraciju tekstova koje pišete o konferenciji. Slike skidate tako što kliknete na sliku koju želite da skinete i kad se pojavi preko celog ekrana, desnim klik i “Sačuvaj kao” ili “Save As”.

Zabranjeno je korišćenje logotipa konferencije u neovlašćene svrhe. Zabranjeno je sklanjanje informacije o autoru sa fotografija. 

Logo

Slike za ilustraciju

Posteri

Poster u boji koji možete odštampati sami u A3 ili A4 formatu.

Poster prilagođen crno beloj štampi koji možete odštampati sami u A3 ili A4 formatu.