Žana Erdeljan

Psiholog, posebno usmerena na rad sa visokosenzitivnom decom i roditeljima, međunarodno sertifikovani edukator u oblasti pozitivne discipline.

Žana Erdeljan je psiholog, međunarodno sertifikovani edukator za roditelje u oblasti pozitivne discipline. Poslednjih 15 godina poseban interes ima za polje visoke senzitivnosti i socio-emocionalnog razvoja dece izazovnog temperamenta.

Nakon 17 godina provedenog kao stručni saradnik psiholog u vrtićima, otvara svoj privatni psihološki centar. Autor je i realizator brojnih edukacija namenjenih zaposlenima u vrtićima. Autor je i dva psihološka programa Senzitivnost kao snaga, namenjenih osnaživanju roditelja visokosenzitivne dece uzrasta, kao i visokosenzitivnih odraslih osoba.

Osnivač Centra za edukaciju ”Koraci”, prvog online psihološkog centra namenjenog visokosenzitivnim odraslim osobama i deci.

Žana Erdeljan
Žana Erdeljan

Roditeljstvo se menja

Decu moramo drugačije pripremiti za svet, od onog kako su nas pripremali. Zakoračite u roditeljstvo budućnosti.