Nikolina Milosavljević

Dečiji psiholog, psihoterapeut i praktičar terapije igrom.

Nikolina u životu ima mnogo uloga. Najlepša uloga joj je da je mama dva anđela.

Diplomirani je psiholog, a nakon završenog fakulteta dodatno se školovala za psihoterapeuta. Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i praktičar terapije igrom.

Poslednjih 7 godina je usko usmerena na psihoedukativni rad sa roditeljima i na psihoterapijski rad sa decom starosti od 3 do 10 godina.

U svom radu sa malim klijentima koristi integrativni pristup, a najviše nedirektivan i direktivan pristup terapije igrom, RE&KBT, EMDR, rad sa unutrašnjim delovima po Jenanin Fišer, Theraplay pristup, kao i sve ostale pristupe usmerena na jačanje odnosa između deteta i roditelja, kao i promeni stila afektivne privrženosti (attachment) kod dece i odraslih.

Nikolina je, takođe, sertifikovani edukator za roditelje po programima “Pozitivna disciplina” i “Dovoljno dobar roditelj”.

Nikolina Milosavljević

Roditeljstvo se menja

Decu moramo drugačije pripremiti za svet, od onog kako su nas pripremali. Zakoračite u roditeljstvo budućnosti.