Family Coach, autorka programa za roditelje “Umetnost komunikacije sa decom”

Dragana Aleksić je profesionalni coach, a odluku da postane prvi Family coach u regionu donela je 2014. godine kada je prepoznala da roditeljima može da bude značajna podrška u njihovoj ulozi.

Poseban izazov za nju je bio uvid da su roditelji više nego ikad pre izloženi prevelikom pritisku i očekivanjima okruženja, kao i visokim ličnim očekivanjima, ali da u isto vreme imaju smanjene emocionalne kapacitete upravo zbog vaspitnog modela uz koji su odrasli.

To ju je motivisalo da kreira programe podrške i da se aktivno bavi porodičnim temama – bilo da su one aktuelne sad u roditeljskom odnosu sa detetom, bilo da roditelji žele da rade na temama iz njihovog detinjstva koje su mogući uzrok neke trenutne situacije u porodici.

Autorka je programa „Umetnost komunikacije sa decom“ (unapređivanje i jačanje odnosa efikasnom komunikacijom), „Emotivni detoks“ (za lični rast i razvoj, otkrivanje i uklanjanje blokada na nivou emocija, uverenja i podsvesnih obrazaca) i „Emotivni detoks za roditelje“ (kreiran za prevazilaženje prepreka koje su nastale u toku detinjstva roditelja).

Pored pomenutih programa, Dragana je i autorka knjiga „Umetnost komunikacije sa decom“, „200 igara za decu i roditelje“, „Budi najbolji roditelj svom detetu“ i porodične društvene igre „Igralice“.

Svi programi i proizvodi za roditelje su u skladu sa svesnim roditeljstvom i pozitivnim pristupom vaspitanju, i bazirani su na NLP i coaching metodologiji.

Dragana Aleksić
Dragana Aleksić

Roditeljstvo se menja

Decu moramo drugačije pripremiti za svet, od onog kako su nas pripremali. Zakoračite u roditeljstvo budućnosti.