Aleksandra Birta Ilić

Aleksandra Birta Ilić, psiholog

Aleksandra Birta Ilić je psiholog, mentor i edukator sa preko 20 godina radnog iskustva.

Edukovana iz različitih psiholoških i psihoterapijskih pravaca, ali nijedan od njih je nije dovoljno pripremio za roditeljstvo. Koliko god znanja i profesionalnog iskustva imala, kada je svoje dete donela na svet, rodila se i nova Aleksandra – majka, tabula rasa po pitanju roditeljstva.

Dok je učila o sebi, svom detetu i o njihovom odnosu, sve to je povezivala sa svojim teorijskim znanjem i profesionalnim iskustvom, i o tome redovno pisala i edukovala roditelje koji je prate na društvenim mrežama i njenim edukacijama. Danas ta zajednica broji na desetine hiljada ljudi, kojima sa velikom radošću prenosi svoje znanje i iskustvo koje ima vezano za izazove roditeljstva u 21. veku, posebno za emocionalni i socijalni razvoj dece.

Roditeljstvo se menja

Decu moramo drugačije pripremiti za svet, od onog kako su nas pripremali. Zakoračite u roditeljstvo budućnosti.